Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen, machines en installaties, mogen op de werkplek geen gevaar opleveren voor uw werknemers. Daarom moet u deze arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren. nen06 Er zijn 2 soorten keuringen: keuring na installatie: de veiligheid hangt af van de manier van installeren; periodieke keuring: gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering. U bepaalt zelf welke deskundige persoon of instelling de keuring doet. Een aantal arbeidsmiddelen moet u door een certificatie-instelling laten keuren. Na de keuring is een schriftelijk bewijsstuk, zoals een keuringssticker, verplicht met daarop de datum van de laatste en de volgende keuring. Onlangs is Sphinx in het bezit gekomen van certificering voor Inspectie Bestaande Laagspanningsinstallaties. Met dit certificaat bieden wij als waarborg installateur de mogelijkheid om uw bestaande installatie te inspecteren en te rapporteren. Om veilig gebruik van elektrische installaties te waarborgen schrijft de NEN3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Door de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen wordt vaak verwezen naar deze norm. Het is belangrijk om aan de eisen van de arbeidsinspectie en verzekeraar te voldoen zodat u kunt aantonen dat de installatie volgens de NEN3140 is geborgd. Hiermee komt u de wettelijke verplichtingen van de arbo-wetgeving na en voorkomt u gedeeltelijke of geen uitkering van de verzekeringsmaatschappij in geval van schade. Volgens deze norm dient elke beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid te voeren waarin het van belang is om een veilige installatie te krijgen of houden voor betrokken medewerkers en bezoekers die aan of met deze installatie werken. Met een NEN 3140 keuring kunnen wij de installatie toetsen en eventueel aanpassen om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Arbeidsinspectie. Tevens verhoogd u hiermee de bedrijfszekerheid van de installatie hetwelk bijdraagt aan minder storingen en een langere levensduur. De resultaten van de inspectie worden door ons gerapporteerd en inkaart gebracht. Onderdelen van dit rapport zijn bijvoorbeeld prioriteiten van gebreken, overzicht van gebreken en adviezen. Ook hebben wij de mogelijkheid om een thermografische inspectie uit te voeren. Dit is weliswaar geen onderdeel van de NEN3140 norm maar wel een belangrijke toevoeging. Met een infrarood inspectie kunnen we temperatuurafwijkingen van verdeelinrichtingen en aansluitingen precies in kaart brengen waardoor brandgevaar en oververhitting nog verderworden beperkt. Externa Links Keuring van arbeidsmiddelen Vervaardiging van arbeidsmiddelen